This is a Filipino poem (Tagalog) which talks about life, danger, and motorcycle accident.

Wala bang halaga sa’yo?

Dahan-dahan ka sana, at mag-ingat ka

Bilis ang kalaban mo

Lakas na loob, angas lang yan

Hindi ka ba natatakot?

Takot na takot na ako,

Na mawala ka sa akin.

Paano na ako

Kung iiwan mo?

Sana walang mangyaring ganito.

Wala bang halaga sa’yo ang buhay mo

At ang buhay ng kapwa mo?

Hindi mo ba alam,

Na singkwenta porsyento

Sa mga nakahiga sa ward

Natataranta raw ang motorsiklo nila.

At ang iba ay nadamay pa.

‘Wag sana sayangin ang buhay

Iisa lamang ito.

Wala sanang ganito

Ang kailangan pa na mangyari

Alalahanin mo,

Friday the 13th raw araw-araw

Mag-ingat ka sana,

Dahil ang buhay mo ay buhay ko rin.

Ang buhay nila ay buhay mo rin.

0
Liked it
Leave a Comment
comments powered by Disqus

Hi there!

Hello! Welcome to Authspot, the spot for creative writing.
Read some stories and poems, and be sure to subscribe to our feed!

Find the Spot

Loading